Log4U web      

 

  

 

 

Log4U_ver100_Setup.exe är ett multiplatform installationsskript för Windows x86 (32-bits) och Windows x64 (64-bits) versioner.

 

Två olika varianter finns att välja - en exekverbar fil samt en zippad exe-fil.

 

Vissa antivirusprogram / internet browsers med "säkra" säkerhets- inställningar vägrar spara okända exe-filer! Därför finns även för nerladding en ZIP variant av installationsprogrammet.

 

Exempel på MicroSoft "SmartScreen-filter" programmets varning:

 

 

 

 

 

Att tillåta nerladdningar hänvisas till SmartScreen filtrets inställningar

 

 

Nedastående installationspaket innehåller även SM3CER:s ett års SMFF aktivitetslogg (loggen heter SM3CER_SMFF2012_April.bin och ligger i mappen Loggar). Även Jannes SMFF profilfil (SM3CER-SMFF.pro finns i mappen Profiles). Loggen innehåller 3987 QSO till 1771 unika SMFF område!

Dessa filer har bifogats i demonstrationssyfte för att testa bl.a Statistik funktioner. 

 

Setup-fil inkluderar alla senaste filer

 

Klicka på filnamnet som du vill hämta

 

Log4U_ver100_Setup.exe  fildatum: 2012-05-09

Log4U_ver100_Setup.zip  fildatum: 2012-05-09

 

Om du redan har installerat Log4U100 så här nedan kan du ladda ner senaste 

huvudprogram (Log4U100.exe) samt uppdaterat Naturreservat.bin fil!

 

Log4U100.exe  fildatum: 2012-05-05

Log4U100.zip  fildatum: 2012-05-05

 

Senaste Naturreservat.bin databasfil (kopieras till SMFF mappen)

Naturreservat.bin  fildatum: 2012-05-09

(Senaste nr SMFF-4232)

 

 

Vänligen meddela om eventuella installationsproblem. Även övriga

feedback är välkomna!

 

 

 

 

 

 

Log4U  © 2003 - 2012 • Erkki Latomaa SM5NBE & Jan-Eric Rehn  SM3CER