Log4U web    

 

  

 

Kom igång med SMFF - Swedish Flora & Fauna»

 

Sedan du körd igång Log4U, ser till att du har din egen profil för SMFF och väljer "Contest - SMFF loggning".

Har du gjort en "testfil" eller en "skarp" logg för SMFF loggning väljer du den via "Realtids Loggning - Öppna befintlig loggfil", eller "Realtids Loggning och klickar på din SMFF logg i den s.k. MRU-listan (Most Recent Used list - de filer som är markerade med 1, 2, 3, 4 och 5 direkt under "Öppna befintlig loggfil").

Har du inte tidigare gjort någon SMFF-logg kan du göra en sådan via "Realtids Loggning - Skapa ny loggfil" och öppna den.

För att uppdatera den nya databasen "Naturreservat.bin" med avstånd och bäring till samtliga SMFF från din egen lokator gör du följande:

Klicka på fliken "Reservat databas" en bit ovanför raden där man skriver in sina QSO.

Högerklicka någonstans var som helst i SMFF-databasen och välj "Sätt Avstånd (QRB) och Bäring (QTF) från angiven Lokator". Lokatorn sätts automatiskt till den lokator man uppgett i "Verktyg & Setup - Programinställningar" på fliken "Användare". Det går också att räkna ut avstånd och bäring från vilken annan lokator som helst, men egen lokator är
alltid "default" (standardvärde).

Klicka på "OK-knappen" i rutan "Referenslokator för beräkning av av..." för att utföra själva beräkningen.

Nu har man en aktuell SMFF-databas med avstånd och bäring från den lokator man valt.

När man skriver in ett SMFF-nummer i fältet "Mottaget SMFF nummer" på loggningsraden letar Log4U upp det numret i databasen och man ser uppgifterna om det SMFF-området i fliken "Reservat databas".

För att logga QSO med någon som kör från två eller fler områden skriver man båda SMFF-numren åtskilda av att plustecken (ex. 1234+1235). När man klickar på ENTER för att logga detta (dessa) QSO:n skrivs de på två olika
rader i loggen med samma tid och med SMFF-1234 på en rad och SMFF-1235 på nästa rad.

Är man själv samtidigt också i två olika områden skriver man likadant i fältet "Eget SMFF nummer..." ( ex. 4111+4112). Då loggas ett sådant QSO på fyra olika rader i SMFF-loggen.

Det går också att logga QSO med någon från tre eller det mycket sällsynta fyra olika områden. Skriv bara områdenas nummer med plustecken emellan.

Prova gärna detta i en SMFF-testlogg med fejkade call och fejkade SMFF-nummer, för att se hur det fungerar.


Erkki och jag tar gärna emot bugrapporter och förslag på förändringar  och förbättringar.

73 de Janne, SM3CER

 

 

 

 

 

 

Log4U  © 2003 - 2012 • Erkki Latomaa SM5NBE & Jan-Eric Rehn  SM3CER  • Terms Of Use