Log4U web    

 

  

 

Kom igång med WinKeyerUSB

WinKeyerUSB har testad med version nummer 2.0.

 

Observera, att WinKeyer måste vara inkopplad till datorn innan du startar Log4U! 

- När WinKeyer kopplas in på din datorn, skapas en virtuell COM port som sysns på Kontrollpanelen.

 

Vilka COM portar som finns på din datorn, det kan du se som en lista under menyn "Visa -> Visa tillgängliga COM-portar".

 

Du måste dock själv hålla reda på vilken port är som används för vilka ändamål (Rigstyrning, CW utgång, WinKeyer).

Dessa inställningar behöver göras bara en gång.

 

Hur väljer man Winkeyer som CW generator

 

Öppna Programminställningar från Verktyg menyn

 

Välj WinKeyer som "CW generatorn" 

 

Nu öppnas WinKeyer inställningar - om Profilfil innehåller data att WinKeyer ska användas, försöker programmet öppna porten med det samma!

Om porten inte finns så blir det ett felmeddelande.

 

 

Klicka på nytt igen så kommer du till :

 

 

 

Om du har vald t.ex. COM-port 6, som ovan - men Winkeyer inte är i den porten får du felmeddelande:

 

 

Om allt gått bra får du ett meddelande om att WinKeyer hittades!

Då kan man fortsätta med övriga inställningarna.

Nu sparas inställningarna i Ini-filen och läses in automatiskt nästa

gång du startar Log4U.

 

 

 

 

WinKeyerUSB anslutningar

KeyPort 1 & 2 ska väljas i Setup (se nedan) även båda går att användas samtidigt! Om PTT används, följer respektive PTT port med på KeyPort. T.ex. Key1 aktiverar PTT1 om PTT ON är kryssad på Setup.

Om SpeedPot är vald  sker hastighetsändring med SPEED potentiometer på framsidan, om PotLock är vald sker hastighetsändring från Log4U med PgUp / PgDn.

 

 

WinKeyer Setup flik:

 

Monitor flik

Här kan du se vad du sänder med Winkeyer. Om Paddle Echo är kryssad, ser du utgående text när du sänder med manipulator. Om Serial Echo är kryssad, ser man all utgående text. På Monitor fliken finns även en kryssruta för att aktivera monitor.

 

 

HexCode flik

Denna fli är tillsvidare med i experimental syfte för att debugga COM-port trafik.

 

 

Controls flik

På Control fliken väljer man COM-port som WK kommunicerar med dator.

WinKeyer skapar en virtuell port som får vanligen hög portnummer.

 

 

Observera knappen "Set Defaults". Denna funktion återställer WinKeyer ifall man har kommit vilse med sina funktionstester.

Obs! Man kan inte sätta "Defaults" om inte Winkeyer har kontakt med datorn / Log4U.

Ser att  det förekommer lite språkblandning... Detta beror på att den vänstra gråa inte kommunicerar med den högra gråa hjärncellen helt ok... ska finslipas senare!  

 

 

 

 

Log4U  © 2003 - 2012 • Erkki Latomaa SM5NBE & Jan-Eric Rehn  SM3CER